Najważniejsze badania o których musisz pamiętać

Niepodjęcie się leczenia chorób serca często doprowadza do zwiększenia zagrożenia życia pacjenta. Dzięki regularnym wizytom u kardiologa i szczegółowym badaniom możemy zapobiec rozwojowi kolejnej choroby, a przede wszystkim wystąpieniu zawału. Jak przebiega wizyta u lekarza i jakie badania należy wykonać w przypadku diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego?

Wywiad z pacjentem

W celu rozpoznania chorób serca, pierwszym krokiem jaki musisz wykonać jest wizyta u kardiologa. Podczas spotkania lekarz ma za zadanie zebrać podstawowe informacje o występujących dolegliwościach, czasie ich trwania i szczegółowym ich charakterze. W większości przypadków, osobom z chorobami serca doskwierają bóle w klatce piersiowej, często charakteryzowane jako silny ucisk, któremu towarzyszy również pieczenie i dławienie. Objawy zazwyczaj występują za mostkiem, ale istnieje wiele sytuacji, podczas których ból promieniuje po całym ciele chorego.

gabinet-lekarza12

O co może zapytać lekarz w czasie wizyty?

W przypadku wizyty u kardiologa, warto wiedzieć, że rozpoczęcie wywiadu lekarskiego następuje w momencie, gdy wchodzimy do gabinetu. Zanim lekarz zacznie zadawanie pytań, w pierwszej kolejności obserwuje naszą sylwetkę (nadwaga, otyłość), sposób w jaki się poruszamy (przy pomocy laski lub kuli), sposób w jaki oddychamy (duszności, świszczenie oddechu), wiek biologiczny, barwę skóry itp.

Następnym etapem jest zadanie przez lekarza pytania, dotyczącego powodu wizyty w gabinecie lekarskim. Obowiązkiem pacjenta jest szczegółowe opisanie objawów i występujących dolegliwości, a także opisanie trybu życia, sposobu żywienia, ewentualnego przyjmowania używek (papierosy, alkohol), zażywania leków czy wcześniejszych pobytów w szpitalu. Ważna jest także kwestia wywiadu rodzinnego (występowanie chorób układu krążenia, zawałów, udarów u bliskich krewnych- rodzice, rodzeństwo).

Badania fizykalne – na czym polegają i jak się je przeprowadza?

Badania fizykalne są rodzajem badań dodatkowych, wykonywanych w celu potwierdzenia powstałej choroby, z którą związane są występujące objawy. Pierwszym etapem takich działań jest osłuchiwanie serca pacjenta. Dzięki temu, kardiolog może zaobserwować obecność nieprawidłowych zjawisk, np. szmerów pozasercowych.

Następnie, u chorego przeprowadza się pomiar ciśnienia tętniczego, które powinno być monitorowane przez 24 godziny, dzięki czemu istnieje możliwość wykluczenia lub zaobserwowania wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Często kardiolodzy wykonują również obliczenie wskaźnika masy ciała pacjenta oraz zmierzenie obwodu jego talii. Warto wiedzieć, że nadwaga czy otyłość jest jedną z najczęściej spotykanych dolegliwości, powodujących powstawanie chorób układu sercowego.

Jakie badania wykonuje się w przypadku podejrzenia choroby?

Jeśli lekarz określi możliwość wystąpienia choroby serca, może skierować pacjenta na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Są to zazwyczaj: badanie moczu, pomiar poziomu glukozy i kreatyniny, określenie poziomu cholesterolu we krwi (za pomocą lipidogramu), morfologia krwi.

W celu potwierdzenia lub wykluczenia powstania choroby, wykonuje się badania nieinwazyjne. Najczęściej prowadzonymi są:
EKG (Elektrokardiogram), który przyjmuje postać graficznego zapisu monitorującego rytm pracy serca, prawidłowo wynoszącego około 70 uderzeń na minutę. Dzięki elektrokardiografowi możliwe jest wykrycie zmian i nieprawidłowości funkcji sercowych. Badanie to jest całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne i łatwe do przeprowadzenia.

Holter EKG – jest to badanie, którego celem jest monitorowanie zapisu EKG przez całą dobę. Do jego przeprowadzenia niezbędny jest rejestrator przenośny, który pacjent musi mieć przy sobie przez cały dzień. Sprzęt nie utrudnia jednak funkcjonowania- chory bez problemu może wykonywać codziennie czynności.

badanie-ekg

Holter ciśnieniowy to badanie podobne do wcześniej wymienionego, jednak w tym przypadku rejestrowane są wartości ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki temu badaniu możliwe jest rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Pomiar następuje automatycznie, w regularnych odstępach czasu.

ECHO serca (Echokardiografia), do której wykorzystuje się wiązki ultradźwięków, umożliwiających odtworzenie obrazu pracy serca. Zazwyczaj przebiega poprzez ścianę klatki piersiowej (echokardiografia przezklatkowa) lub przez przełyk. Jednak ta druga metoda jest wybierana coraz rzadziej, ponieważ wiąże się z możliwością wystąpienia wielu powikłań (w przełyku umieszczona jest specjalna głowica).

Próba wysiłkowa EKG polega na sprawdzeniu rytmu pracy serca w czasie wysiłku oraz zaraz po nim. Najczęściej przeprowadza się je na rowerze stacjonarnym lub na bieżni. Dzięki próbie wysiłkowej, możliwe jest określenie wydolności układu krążenia, rozpoznanie choroby wieńcowej, a także ocena skuteczności jej leczenia.

Badania inwazyjne- Koronarografia i Badanie elektrofizjologiczne

W sytuacji, gdy u pacjenta stwierdzi się występowanie Miażdżycy, konieczne może być przeprowadzenie badania inwazyjnego, zwanego Koronarografią. Polega ono na nakłuciu tętnicy promieniowej, zlokalizowanej na nadgarstku lub tętnicy udowej w pachwinie pacjenta. Następnie w obszar niedaleko serca, wprowadzane są cewniki, dzięki którym możliwa jest aplikacja kontrastu (środka cieniującego) prosto do tętnic unaczyniających ludzkie serce.

To badanie ma na celu szczegółową obserwację budowy tętnic wieńcowych i ocenę powstania ewentualnych zmian i zwężeń spowodowanych przez Miażdżycę. Koronarografię wykonuje się w przypadku diagnostyki choroby niedokrwiennej serca.

Zdarza się też, że u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, niezbędne jest  przeprowadzenie Badania Elektrofizjologicznego, które daje możliwość określenia ich pochodzenia. Wykonuje się je przede wszystkim po to, aby lekarz mógł dobrać odpowiednią, najbardziej skuteczną metodę leczenia farmakologicznego.

Badanie elektrofizjologiczne przyjmuje formę wprowadzenia do serca elektrod, poprzez żyły udowe lub żyłę pod obojczykiem. Takie elektrody umieszcza się zazwyczaj w prawym przedsionku i prawej komorze serca. Następnie za pomocą komputera, wykonywane jest elektryczne pobudzanie go, często odczuwane jako nierówne, mocne bicie. W ten sposób następuje uwolnienie nieprawidłowych rytmów mięśnia (częstoskurczów).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *